כלים לשינוי

מאבקים שהצליחו

קמפיינים רצים

לוח אירועים

לוח דרושים

עצומות

פורום

מאמרים

צור קשר

משנים

לוביזם: השפעה ישירה על מקבלי ההחלטות

 

השתתפות בישיבות ועדות הכנסת: ביום חמישי מתפרסם סדר היום לישיבת הועדות המתקיימות בשבוע הבא. צריך להתקשר למשרד יו"ר הועדה ולבקש להשתתף בישיבה, ולמסור להם את הפרטים האישיים בכדי שיכינו אישור כניסה לכנסת.

סדר יום ישיבות ועדות הכנסת      

פרטי יו"ר וחברי ועדות הכנסת    

 

השתתפות בישיבות העיריה/מועצה מקומית: הישיבות אמורות להיות פתוחות לציבור ואין צורך להודיע מראש על הגעה. פרטים על מועדי הישיבות אמורים להתפרסם באתרי האינטרנט של העיריות, או שאפשר לדעת עליהן דרך חברי המועצה.

העיריות והמועצות המקומיות

 

הגעה לכנסת ו/או קביעת פגישה עם ח"כים ופקידים אחרים: אפשר לספק לח"כים (או לעוזריהם) מידע על בעיה ולדרוש שיפעלו לפתירתה: לבקש מהח"כים שיציעו עצעת חוק, יגישו שאילתה (דרישה מפקיד/משרד ציבורי לספק מידע בנושא שתחת טיפולו), שיציעו נושא לדיון בסדא היום של מליאת הכנסת או ועדה, שיתמכו בהצעה המועלית במליאה או בועדה.

הכנסת       חברי הכנסת      משרדי הממשלה       רשויות ציבוריות נוספות

 

* בכדי להשיג את תמיכת הח"כים כדאי להראות את כוחכם: להוכיח שאתם מייצגים ציבור גדול. כמו כן, הח"כים די חוששים להיות מוצגים בצורה רעה בכלי התקשורת: כשמחדליהם נחשפים הקריירה הפוליטית שלהם עשויה להיות בסכנה.

 

המצב כיום

האליטה הפוליטית (חברי הכנסת והפקידות הבכירה) נמצאת בקשרים הדוקים עם האליטות האחרות (השופטים, מנהיגי הדת, ראשי הצבא, ראשי האיגודים המקצועיים, בעלי וראשי אמצעי התקשורת וכו') ובעיקר עם האליטה הכלכלית – בעלי ההון, ראשי התאגידים, הבנקים וכו': אנשים אלה, השייכם לאלפיון העליון, הם האנשים שאיתם מקבלי ההחלטות נמצאים בקשרי עבודה וקשרים אישיים הדוקים. הם יושבים איתם בועדות השונות, נפגשים איתם בלשכותיהם, ומבלים איתם את זמנם הפנוי באירועים חברתיים וכנסים. החברות והארגונים הגדולים שוכרים את שירותיו של "לוביסט" – אדם שכל תפקידו הוא להפגש עם חברי כנסת ופקידים בכירים ולהשפיע על החלטותיהם לתועלת החברה/ארגון. פוליטיקאים ופקידים רבים מקווים לקבל תפקיד בכיר באחד מהתאגידים הגדולים, לאחר סיום תפקידם (או תוך כדי מילוי תפקידם הציבורי) ולכן חשוב להם לשמור על קשרים טובים עם אנשים אלה. מקבלי ההחלטות כמעט לא באים במגע אתנו, הציבור הרחב, ולכן באופן טבעי, הם פועלים לטובת האינטרסים של האליטה הכלכלית – על חשבון כלל הציבור, כמובן. גם על כלי התקשורת או הארגונים אי אפשר לסמוך שידאגו לאינטרסים שלנו: כלי התקשורת נמצאים בידי מספר קטן של משפחות (כחמש משפחות) שהן חלק מהאליטה הכלכלית, והארגונים הגדולים הוקמו ע"י ראשי האליטה הפוליטית ו/או ממומנים על ידיהם, ולא מעוניינים "לנשוך את היד שמאכילה אותם". התנהלות זו של המדינה, הקשר ההדוק בין האליטות, היא בלתי דמוקרטית, מנוגדת לתפיסת שלטון העם.

 

כדאי מאוד, שנגדיל את המעורבות שלנו בתהליך קבלת ההחלטות, ושנוודא שידאגו לאינטרסים שלנו. עלינו לזכור, שאנחנו (האזרחים) הם אלה שמשלמים את המשכורות (המנופחות) של אותם מקבלי ההחלטות, אנחנו מימנו את בניית הכנסת, העיריות, המשרדים והכסאות עליהם יושבים עובדי הציבור: חברי הכנסת, הפקידים, השוטרים - כל אלה עובדים עבורנו, אנחנו הבוסים שלהם, ולכל אחד מאתנו הזכות לבקר את עבודתם ולדרוש שיפעלו למען האינטרסים שלו/ה. עלינו לוודא שהעובדים שלנו מבצעים את עבודתם על הצד הטוב ביותר מבחינתנו, שהם שווים את הכסף שאנחנו מוציאים עליהם (18% על כל מוצר שאנחנו קונים, מס הכנסה ומיסים אחרים, אגרות, ביטוחי חובה וכולי) – ואם לא , לדאוג שיפוטרו. אפשר לעשות זאת באמצעות השתתפות בישיבות המועצה המקומית, ישיבות ועדות הכנסת והכנסים, אפשר לקבוע פגישות עם חברי הכנסת, ראשי הערים והפקידים – או פשוט ללכת לכנסת, לעיריה ולמקום בו הם יושבים, לדפוק על השולחן ולדרוש בנימוס (או שלא בנימוס) את מה שאנחנו רוצים לדרוש מהעובדים שלנו.